ผู้เขียน หัวข้อ: โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ  (อ่าน 95 ครั้ง)

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ชื่อตำแหน่ง       บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อัตราว่าง      จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน      ๙,๐๐๐ บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)