ผู้เขียน หัวข้อ: ร.ร.สาธุกิจประชาสรรค์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์  (อ่าน 302 ครั้ง)

               ตามประกาศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๓ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้
               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาขันทะการก่อสร้าง
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านรุ่งเรืองวิศวกรรม
               ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีบุญทรัพย์รุ่งเรือง
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙