ผู้เขียน หัวข้อ: โรงเรียนนาน้อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (อ่าน 202 ครั้ง)

nanoischool

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
    • ดูรายละเอียด
                                                     ประกาศโรงเรียนนาน้อย
                เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nanoi.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๗๘๙๐๙๓ ในวันและเวลาราชการ