ข้อตกลงการลงทะเบียน

>>>>> อ่านสักนิดก็ไม่เสียหาย <<<<<

ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Webboard สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ - น่าน)

1. การตัดสินของ ADMIN ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ห้ามมิให้กล่าวพาดพึงไปถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทางที่เสื่อมเสีย
3. ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง
4. ห้ามมีข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
5. ห้ามมีข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
6. ห้ามมีข้อความหรือสิ่งใดๆ ให้คนในบอร์ดเกิดความแตกแยก หรือเกิดความรำคาญใจ ไม่สบายใจ
7. ห้ามมีเนื้อหาหรือข้อความที่ส่อไปในเรื่องลามกอนาจาร หรือรูปภาพเรท X ที่ผิดต่อข้อกฏหมาย
8. ห้ามมีข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ไม่ตรงประเด็น หรือข้อความที่ซ้ำๆในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้  ตามความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ
9. หากมีกฏระเบียบย่อยในหมวดต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลประจำหมวดนั้น สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏของหมวดนั้นๆ
10. ห้ามมีเนื้อหาในลายเซนต์ที่ยาวเกินไป หรือทำให้เว็บโหลดช้าและเสียรูปแบบของเว็บ
11.ตั้งกระทู้ข้อความให้อยู่ถูกที่ ถูกหมวดตามคำอธิบายของหมวดต่างๆ

กฎระเบียบต่างๆมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ณ วันที่กระกาศ(1 มกราคม 2554) เป็นต้นไป


***************************************

โปรดตรวจทานอีกครั้งว่า ท่านได้กรอกอีเมล์ที่ใช้งานอยู่จริง เพื่อรับเมล์เปิดการใช้งานสมาชิกของท่าน
ท่านใดสมัครสมาชิกแล้วไม่ได้รับเมล์ยืนยัน กรุณาดูที่ Junk Mail ด้วยนะครับ
กรุณาเช็คเมล์และยืนยันสมาชิกภายใน 1 เดือน มิฉะนั้นระบบจะทำการลบชื่อของท่านออก

หากท่านใดสมัครสมาชิกแล้วไม่ได้รับเมล์ยืนยัน กรุณาแจ้งมาที่ ทีมงาน ทางทีมงานจะรีบเช็คให้ครับ
ข้าพเจ้าได้อ่านกฎกติกาของ Webboard สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ - น่าน) แล้ว และยินยอมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ใช้อีเมล์ปลอมหรืออีเมล์มั่ว หากตรวจพบลบ User ทันทีครับ

เมื่อท่านไม่ได้รับ e-mail ยืนยัน หรือลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อ

mate_nu_pyo@hotmail.com