ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยงานในสังกัด
ข่าวสารจาก สพม.37
สพม. 37
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ข่าวสารจากโรงเรียน
สพร.

Free Clock
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร  054511137 , 054625754  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0882584320   โทรสาร  054521796

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
ข่าวสารจากกลุ่มบุคคล